Kinderspeelhoeve


Welkom op onze pagina. Wij kunnen u voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse opvang aanbieden. Ook kunnen wij u de kinderen van 2 en 3 jaar Vroeg en Voorschoolse Educatie aanbieden tijdens de peutergroepen. Voorheen peuterspeelzaal.

Get Adobe Flash player


Een kind heeft extra aandacht nodig wanneer er bijzonderheden op een bepaald gebied of op meerdere gebieden bij dit kind gesignaleerd worden. Bijvoorbeeld taalachterstand, sociaal of motorisch. Soms vertonen kinderen opvallend gedrag of zegt het gevoel van de pedagogisch werker: 'Hier klopt iets niet'.
Kinderen die door hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben, krijgen dit zoveel mogelijk.
De pedagogisch werker die signaleert, bespreekt de signalen eerst met collega's en ouders:
'Zien jullie dat ook?' Het is mogelijk dat tussentijds een extra observatie uitgevoerd wordt. Deze observatie wordt altijd met ouders besproken.


VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maakt onderdeel uit van het aanbod "spelen en leren" en "onderwijs". De voor- en vroeg- schoolse educatie wordt onder regie van gemeente lokaal vormgegeven. De uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie en de toekenning- procedure zijn apart vastgelegd. VVE wordt alle dagen aangeboden en de pedagogische medewerkers zijn gecertificeerd.

De kinderen die het nodig hebben krijgen een begeleidingsplan en een activiteitenplanning, zodat we samen met de ouders het kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling.

Wij werken met startblokken aan een thema. Een thema duurt 6 werken. Binnen deze periode zullen alle elementen aan bod komen. Ook wel schijf van vijf genoemd.

• Creatief: Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vast ligt. Iets nieuws maken door het materiaal te veranderen.
• Constructief: Meer planmatig toewerken naar een einddoel. Construeren, bouwen, iets nieuws maken van bestaand materiaal.
• Cognitief: Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat.
• Sociaal: Voor en met elkaar bezig zijn, samenspelen of zelf iets doen voor een ander.
• Motorisch: Bewegend actief zijn. Zowel met je hele lijf als heel fijntjes met behendigheidsspelen.

 VVE

 

 

TELEFOON : 085 273 1904
OF MAIL ONS  info@kinderspeelhoeve.nl

 

Kalender

September 2017
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Agenda items

Geen evenementen
Copyright © 2017 Kinderspeelhoeve  Rights Reserved.